بچه داری بسیار خنده دار و جالب از نوع سیاستمداران

بچه داری بسیار خنده دار و جالب از نوع سیاستمداران
نازوب، از آنجایی که یکی از حوزه‏ های مهم حیات اجتماعی، خانواده است و در زندگی انسان‏ ها، بخصوص در زندگی زنان، تأثیر زیادی دارد و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و نظریه ‏پردازان مسائل اجتماعی قرار گرفته. بله درست متوجه شدید منظورم اینه که بانوان محترم مهمترین رکن اصلی یه خانواده هستند و اگر اونا نباشن دیگه هیچ کس و هیچ چیز سر جایش نیست، حتی جوراب‌های آقایون.
 
حرف‌های بالا بخشی از یه کتاب اجتماعی بود که من به عنوان زن دایی داشتم مطالعه میکردم و تحلیل خودم رو برای شما نوشتم تا شما هم مثل من آگاه و با سواد باشین، اما من که با خوندن این کتاب تازه متوجه شدم این خان دایی حق و حقوق انسانی منو ضایع کرده به اینترنت پناه اُوردم تا ببینم خانم‌ها و آقایون سیاست مدار چه جوری بچه داری می‌کنن چون میدونید که زاد و ولد مهمترین اساس یک خانواده است.
 
نازوب: گشتم و گشتم از بچه داری خانم ها چیزی نیافتم اما خدا خیرشون بده این آقایون سیاسی همشون بچه ها را نگه داشتن تا خانم هاشون به کلاس هایی مثل ایروبیک، آشپزی، خیاطی، آرایشگری و….؛ میگید اینجوری نیست خودتون ببینید.
بابای همیشه طلب‌کار: بذار مامانت از کلاس آشپزی بیاد میدونم چی کارش کنم، خستم کردی تو امروز
 

بچه دهان باز: هورا جیبش رو زدم برم بستی بخرم
بچه خندان سربالا: تنهایی نری‌ها من کمکت کردم
مرد سیاسی: خودم فهمیدم اما نیم ساعتم نیم ساعته سرگرم بستی بشن دست از سر من بردارن
 

بچه: بابای من وقتی مامان میره کلاس آرایشگری این شکلی میشه
 

بچه: کاش یه خورده بزرگتر بودم میزدم تو سرش از بس منو محکم بغل کرده، پیرمرد بعد از این همه سال هنوز بلد نیست بچه بغل کنه
 

بچه: بابا وقتی به مامان پول ندادی تا بره ایروبیک این شکلی شد
 

بچه: مامان بدو بیا جیباش رو خالی کن نفسش رو گرفتم
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان