laghari

عکس های دیدنی و باورنکردنی بشقاب پرنده واقعی!

عکس های دیدنی و باورنکردنی بشقاب پرنده واقعی!
این تصویر که از گوگل مپ گرفته شده است و این شىء ناشناخته جاى بسى شگفتى است.!!!
 

عکس های دیدنی و باورنکردنی بشقاب پرنده واقعی!
 
 

تصاویر بسیار زیادى از یوفو ها گرفته شده است اما این تصویر كه توسط یك مشترى خواربار فروشى در پاركینگ فروشگاه در ایالت پنسیلوانیا در سال 2002گرفته شده یكى از بهترین هاست . پرواز هاورینگ (پرواز كردن نزدیك زمین با ارتفاع ثابت)این یوفو بسیار دیدنى است. 
 
 

عکس های دیدنی و باورنکردنی بشقاب پرنده واقعی!
 
 

این تصویر توسط یك كشاورز در نزدكى مزرعه اش در سال 2006 اواسط روز گرفته شده است .گوشه تصویر این یوفو را به خوبى در حالى كه زوم شده مشاهده مى كنید.

 
 

عکس های دیدنی و باورنکردنی بشقاب پرنده واقعی!
 
 

این هم یك تصویر از برخود نزدیك ما انسان ها با موجودات كرات دیگر ؟!!!
 
 

عکس های دیدنی و باورنکردنی بشقاب پرنده واقعی!
 

عکس های دیدنی و باورنکردنی بشقاب پرنده واقعی!

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان