فرشتگان

حلقه مجازات برگردن این ۲ قاتل

مجموعه : اخبار
حلقه مجازات برگردن این ۲ قاتل
با قطعی شدن رای قصاص نفس، این پرونده جنایی به اجرای احکام دادگستری خراسان رضوی ارجاع شد و پس از استیذان از رئیس قوه قضاییه و همچنین فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، محکوم به قصاص نفس امروز پای چوبه دار می رود و در صورتی که اولیای دم در آخرین لحظات اعدام از خونخواهی وی نگذرند او به دار مجازات آویخته خواهد شد…
 
اولین اعدامی امروز، مرد ۳۰ ساله ای است که هفدهم فروردین سال ۸۸، همسر باردارش را هنگامی که ۳ روز به تولد فرزندش مانده بود با ضربات چاقو به قتل رساند و پدر زن و مادر زنش را نیز مجروح کرد.

ماجرای این جنایت هنگامی آغاز شد که مرد معتاد برای تامین هزینه های اعتیاد، لوازم زندگی اش را می فروخت به همین خاطر همسر باردارش با حالت قهر از منزل خارج شد و به خانه پدرش رفت اما وقتی مرد معتاد برای بازگرداندن همسرش به منزل پدرزنش رفت درگیری بین آن ها شروع شد که در این میان مرد معتاد چاقویی را برداشت و به طرف اعضای خانواده همسرش حمله کرد.

 او پس از آن که پدر و مادر همسرش را مجروح کرد چاقویی نیز بر شکم همسر باردارش وارد کرد این در حالی بود که حدود ۳ روز به تولد دخترش باقی مانده بود. در پی وقوع این حادثه دلخراش، زن ۲۱ ساله به همراه جنینش جان باخت و ۲ مجروح دیگر نیز تحت درمان قرار گرفتند.
 این گزارش حاکی است: به دنبال اعلام این جنایت که در یکی از روستاهای نزدیک چناران رخ داده بود ماموران انتظامی به تحقیق در این باره پرداختند و مرد معتاد را که هنگام وقوع قتل ۲۶ سال داشت دستگیر کردند.
با اعترافات متهم به قتل در مراحل بازپرسی، این پرونده جنایی به شعبه هفتم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی ارسال شد و مقامات قضایی پس از برگزاری چند جلسه محاکمه، اتهام او را محرز دانستند و قاتل را به قصاص نفس و همچنین پرداخت دیه محکوم کردند.
با اعتراض وی و وکیل مدافع به رای صادره این پرونده برای رسیدگی دقیق تر به دیوانعالی کشور ارسال شد اما قضات با تجربه دیوان عالی نیز با توجه به محتویات پرونده، رای صادره از سوی دادگاه را تایید کردند.
با قطعی شدن رای قصاص نفس، این پرونده جنایی به اجرای احکام دادگستری خراسان رضوی ارجاع شد و پس از استیذان از رئیس قوه قضاییه و همچنین فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، محکوم به قصاص نفس امروز پای چوبه دار می رود و در صورتی که اولیای دم در آخرین لحظات اعدام از خونخواهی وی نگذرند او به دار مجازات آویخته خواهد شد.


laghari
بیوگرافی هنرمندان