صحنه های دردناک در دریای خزر + تصاویر

مجموعه : اخبار
صحنه های دردناک در دریای خزر + تصاویر

تصاویر دلخراشی که در این بخش مشاهده می کنید آلودگی آب دریای خزر موجب مرگ هزاران ماهی در سواحل این دریا شده است.

صحنه های دردناک در دریای خزر + تصاویر

صحنه های دردناک در دریای خزر + تصاویر


صحنه های دردناک در دریای خزر + تصاویر


صحنه های دردناک در دریای خزر + تصاویر


صحنه های دردناک در دریای خزر + تصاویر


صحنه های دردناک در دریای خزر + تصاویر


صحنه های دردناک در دریای خزر + تصاویر


مطالب داغ چند روز گذشته
زیباترین دختر مدلینگ جهان به دنبال همسر (عکس)
زیباترین دختر مدلینگ جهان به دنبال همسر (عکس)
مشاهده بیشتر