laghari

تصویری از زیباترین دختر نابینای جهان (میریندا نوکا)

تصویری از زیباترین دختر نابینای جهان (میریندا نوکا)

میریندا نوکا به عنوان برترین و زیباترین دختر کور جهان و دنیا شناخته شد.  میریندا در مراسم انتخابی زیباترین دختران کور جهان در مکزیک در سال ۲۰۱۱ که

اولین سال برگزاری زیباترین دختران کور جهان بود به عنوان زیباترین و برترین دختر کور جهان لقب گرفت. به گزارش نازوب وی در گفتگو با شبکه نویستان مکزیک اعلام کرد که بزرگترین آرزوی وی این بود که روزی برای دختران کور هم مراسم برترین و زیباترین دختر کور جهان را بگیرند. اما وی هیچگاه فکر نمیکرد که به عنوان زیباترین دختر کور جهان انتخاب شود.

 

تصویری از زیباترین دختر نابینای جهان (میریندا نوکا)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان