یلدا با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

عکس های عاشقانه هم آغوشی با متن

عکس های عاشقانه هم آغوشی با متن

عکس های زیبا و عاشقانه با متن های عشقولانه 

***

***

***

כلــــــــــم …

با مشت دیگران کـَـکش هم نمیگزכ…

امـــــــــــــــــــــــــــــــا ..

اخمـــ تو ..

خورכش میکنــכ ..

چه رســכ به ….

.

.

.

.

مرد که تـــــــــــــو باشی

زن بــودن خوب است

از میان تمام مذکــر های دنیـــــــــــــا

فقــط کافیست پای تـــــــــــو درمیــان باشد

نمیدانی برای تـــــــــــو خانوم بودن چه کیفی دارد!!

عکس های عاشقانه هم آغوشی با متن

یـــــــه مــــــــــرد واقعــــــــــی مردیــــــــه کـــــــــه

وقتــــــــــی یـه دختــــــــــرو دوســــــــــت داشــــــــت

واســــــه باقیــــــــه دخــــــــترا نمــــــــاز میـــــــت بخونــــــــــه . . .

.

.

.

تاثـیـرگُـذارتـریـטּ قـانـوטּ زنـدگـے مـטּ ،

قـانـوטּ { ڪہ نـبـایـכ } بـوכ !

عـاشـقِـ ڪسـے شـכمـ ؛ ڪـہ نبـایـכ !

כستـاטּ یـخ زכه امـ ، دستـاטּ تـبـכار اویـے را طـلبـ ڪـرכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

כلـمـ بـودטּ آنـے را خـواستـ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

اشڪـ هـایـمـ بـہ یـاכ ِ ڪسـے سـرازیـر شـכنـכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

میـدانـمـ . . . ایـراכ از مـטּ بـوכ ….

ڪـاش میـشـכ ایـטּ روزهـا ، ڪـمـے مــُرכ

عکس های عاشقانه هم آغوشی با متن

تو کیستی؟

هان؟

یادم آمد…

تو همانی که روزی با پاهایت آمدی

و نماندی و رفتی!!!

و من…

من همانم

که روزی با دلم آمدم و ماندم و ماندم

عکس های عاشقانه هم آغوشی با متن

وقتی با من قهر میکنی از زندگی خسته میشم . . .
حرفی برای گفتن ندارم،فقط آرزوی مرگ میکنم !

وقتی منو مقصر میدونی منم مثه خودت میشم . . .
یه موجود پر غرور،که از عشق دست میکشم !

عکس های عاشقانه هم آغوشی با متن

 

من از رویات خط خوردم،من از چشم تو افتادم . . .

چقدر آسون دل کندی،چه راحت بردی از یادم ! ! !

من از چشمات دل کندم،با اینکه زندگیم بودی . . .

میدونستم یه روزی میری،ولی نه به همین زودی ! ! !

.

.

.

ببین حالم چقدر بی تو خرابه . . . تموم لحظه هام شکل سرابه ! ! !

همیشه فکر میکردم از تو گذشتن . . . حس بیداری از عمق یه خوابه ! ! !

تو بی من رفتی و راحت گذشتی . . . که انگاری به من حسی نداشتی ! ! !

عکس های عاشقانه هم آغوشی با متن

خانمه واسه همسرش فرستاده:

دوستت ندارم اندازه اقیانوس،

چون یک روز خشک میشه…

دوستت ندارم اندازه خورشید،

چون یک روز خاموش میشه..

دوست ندارم اندازه باران،

چون زود قطع میشه…

دوستت دارم به ندازه روت،

که هیچوقت کم نمیشه

عکس های عاشقانه هم آغوشی با متن

عشق پاک و زلال است ، تو باید باشی

قلب من زیر سوال است ،تو باید باشی

فال حافظ زدم آن رِندِ غزلخوان هم گفت:

زندگی بی تو محال است ، تو باید باشی…

عکس های عاشقانه هم آغوشی با متن

” تــــــــــو ” !!

همــانــے ڪـہ همــیـشـہ

” בوســتـش בارم “

همــانـے ڪـہ تــا غــصـّـہ ام مے گیــرב ســر و ڪلّـــہ اش پــیــدا مے شوב

و تــا مــرا نـخنـבانـב בســﭞ بـرבار نمے شوב

هـمـانے ڪـہ همــیــشـہ پـــُـر اسـﭞ از

شـور و شـاבے و زنـבگے …

” تــــــ♥ــــو “

همیشه هــمــانے

عکس های عاشقانه هم آغوشی با متن

ﺑﻪ “ﺳﮓ” ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﺑﺪﯼ ..

ﺩﻭﺭﺕ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ

ﻭﺍﺳﺖ ﺩﻡ ﺗﮑﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ !!!

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ “ﺩﻝ ” ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ …

ﻟﻌﻨﺘـــــــــــــــــــﯽ !!!!!

عکس های عاشقانه هم آغوشی با متن

اگه مَردی … ؟

مَرد بمون … اگه نیستی … نامَردی نکن … !!

اگه تنهایی … ؟!!

تنها بمون … اگه نیستی … تنهاش نذار … !!

اگه نجیبی … ؟!!

نجابت کُن … اگه نیستی … هرزگی نکن … !!

اگه عاشقی … ؟!!

… عاشق بمون … اگه نیستی … حُرمتِ عشقو نَشکَن

عکس های عاشقانه هم آغوشی با متن

گفت جبــــــران میکنم !!

گفتم کـــدام را ؛

عمــــــــــر رفته را !!

روی شکستــه را !!

دل مــــــــرده اما تپیــــــــــــده را !!

حالامن هیــــچ … جــواب این تارهای سفید مــــو را میدهـــی !!

نگاهی به سرم کرد و گفت چه پیـــر شده ای !!

گفتم جبـــــــــــران میکنی !!

گفت کدامش را . !!!

عکس های عاشقانه هم آغوشی با متن

لــــــــــبخنـــد مــــی زنـــم

فکر نکــن بازی را بـــــرده ای

نمـــــــی دانی ، با هـــــر کســـی رقــــابت نمی کنــم . . .

.

.

.

یک مترسک خریده ام !

عطر همیشگی ات را به تنش زده ام ! درست مثل توست ،

فقط اینکه روزی هزار بار از رفتنش مرا نمی ترساند …

.
.
.

میدانی رفیق . . .

وقتی نخواستنت…

آروم بکش کنار …

غم انگیز است اگر تو را نخواهد مسخره است

اگر نفهمی احمقانه است اگر اصرار کنی . . .


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
دختر جنجالی ایرانی که خون از بدنش جاری می شود (18- عکس)
دختر جنجالی ایرانی که خون از بدنش جاری می شود (18- عکس)
مشاهده بیشتر