a

دو موج انفجار زیبای خورشید به زمین رسید + عکس

مجموعه : علمی
دو موج انفجار زیبای خورشید به زمین رسید + عکس

 

دانشمندان در مرکز هوا‌شناسی ناسا، پیش بینی کرده بودند اولین موج این زبانه خورشیدی، دوشنبهٔ گذشته به زمین برسد و دومین موج نیز طبق پیش بینی این هفته به زمین رسید.

 

دو موج از ذرات منتشره از زبانه‌های خورشیدی که این هفته به زمین رسیده است، می‌تواند شفق‌های قطبی جالب توجهی را در قطب شمال رقم زند اما تاثیراتی هم بر تاسیسات رادیویی خواهد داشت.

دو موج انفجار زیبای خورشید به زمین رسید + عکس

 
دانشمندان در مرکز هوا‌شناسی ناسا، پیش بینی کرده بودند اولین موج این زبانه خورشیدی، دوشنبهٔ گذشته به زمین برسد و دومین موج نیز طبق پیش بینی این هفته به زمین رسید. احتمالا این دو برخورد در امواج رادیویی، شبکه الکتریکی و فرستند‌ه‌های GPS اختلال ایجاد می‌کند.

دو موج انفجار زیبای خورشید به زمین رسید + عکس

 
توماس برگر‌ می‌گوید: آنچه که این رویداد را نادر می‌کند این است که این دو توفان با فاصله زمانی نزدیک به هم رخ داده‌اند. فوران‌های خورشیدی در طول مسیر رسیدن به زمین، در مدار این سیاره و فرا‌تر از آن روی هم تاثیر خواهند گذاشت. اما ما هنوز چیزی در این باره نمی‌دانیم.

 

دو موج انفجار زیبای خورشید به زمین رسید + عکس

او اضافه می‌کند: ما از این برخورد‌ها انتظار عواقب غیر قابل کنترل را نداریم، اما در حال مشاهده وضعیت به صورت دقیق هستیم.

بنا به گفتهٔ این دانشمند، لکهٔ خورشیدی AR۲۱۵۸ با اندازه‌ای حدو ۱۰ تا ۲۰ برابر قطر زمین که عامل این طوفان خورشیدی بوده است در حال در هم شکستن است.

این روز‌ها خورشید در اوج فعالیت خود در دوره ۱۱ سالهٔ خود به سر می‌برد. توفان‌های ناشی از انفجار‌های سطحی خورشید بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ بار در یک دوره ۱۱ ساله رخ می‌دهد. این انفجار‌ها، ذرات بار داری را به کره سوی زمین پرتاب می‌کند که تاسیسات رادیویی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به هر حال این پدیدهٔ طبیعی عظیم، فرصت خوبی را برای عکاسان آسمان فراهم کرده تا شفق قطبی این روز‌ها را به تصویر بکشند.


بیوگرافی هنرمندان