تصویری از خانه جواد نكونام در اسپانیا

تصویری از خانه جواد نكونام در اسپانیا
این عكس مربوط می شود به روزهای اول حضور جواد نكونام در اسپانیا. روزهایی كه ابتدایی بود برای درخشش در اوساسونا.
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان