چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

 

در این پست گلچینی از دختران زیبا و شایسته امریکا از سال 1984 تا 1977 مشاهده می کنید.

 

 

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Bette Cooper – 1937

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Marilyn Meseke -1938

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

BeBe Shopp – 1948

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Jacque Mercer – 1949

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Marian McKnight – 1957

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Donna Axum – 1964

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Pamela Eldred – 1970

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Phyllis George – 1971

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Shirley Cothran – 1975

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Dorothy Benham-1977


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
حمام عجیب این خانم های جذاب برای جلوگیری از پیرشدن (عکس)
حمام عجیب این خانم های جذاب برای جلوگیری از پیرشدن (عکس)
مشاهده بیشتر