خدا

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

 

در این پست گلچینی از دختران زیبا و شایسته امریکا از سال 1984 تا 1977 مشاهده می کنید.

 

 

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Bette Cooper – 1937

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Marilyn Meseke -1938

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

BeBe Shopp – 1948

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Jacque Mercer – 1949

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Marian McKnight – 1957

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Donna Axum – 1964

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Pamela Eldred – 1970

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Phyllis George – 1971

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Shirley Cothran – 1975

دختران شایسته آمریکا از سال 1948 تا 1977 + تصاویر

Dorothy Benham-1977


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان