آداب میهمانی رفتن را بدانید

آداب میهمانی رفتن را بدانید
 
1 – قبل از رفتن به مهمانی، با میزبان تماس گرفته و با وی هماهنگی كنید.
 
2 – بهتر است از میزبان بخواهید خود وقت مناسب را تعیین كند.
 
3 – اگر برای اولین بار به منزل كسی می‌روید بهتر است دست خالی نروید و با توجه به شرایط میزبان و در حد توان هدیه‌ای ببرید.
 
4 – در پذیرایی، محدودیت‌های میزبان را درك كنید و انتظارات بیش از حد توان او نداشته باشید.
 
5  – موضوعات اختلاف‌ برانگیز مطرح نكنید و مهمانی را به میدان جنگ و جدل تبدیل نكنید.
 
6 – احترام میزبان را نگه دارید و از محكوم كردن او و به كرسی نشاندن حرف خویش منصرف شوید.
 
7 – در جمع از ثروت و دارایی‌ها و افتخارات خویش تعریف نكنید و از شغل و مقام پردرآمد و پولساز خود صحبت نكنید، بویژه اگر مخاطب شما فاقد آنها باشد.
 
8 –  از گله‌گذاری و غیبت در مهمانی‌ بپرهیزید و پشت‌سر مهمانان، میزبان، دوستان و نزدیكانتان بدگویی نكنید.
 
9 –  به عنوان میزبان، با مهمانان خود به گرمی رفتار كنید. از درد و غم، بیماری و گرفتاری‌های روزمره خود برای مهمانان داستان نسازید.
 
10 – اگر در منزل خود عادت غذایی یا آداب خاصی دارید كه میزبان قادر به برآورده‌ كردن آن نیست از وی تقاضای آن را نكنید ( باعث دردسر یا شرمندگی او نشوید ).
 
11 – در خوردن غذا مانند منزل خود رفتار نكنید. ( از پرخوری بپرهیزید ).‌
 
12 –  بعضی افراد در مهمانی‌ها عادت دارند ساكت در گوشه‌ای بنشینند،حرفی نزنند یا مدام مشغول خوردن باشند. این كار دور از شأن و شخصیت افراد است.
 
13 – فراموش نكنید شما حق ندارید ‌دكوراسیون منزل میزبان را تغییر دهید.
 
14 –  در مهمانی‌ تمام‌ وقت را با یك نفر از حاضران به گفت‌ و گو نپردازید، طوری كه گویی شخص دیگری در آن محل حضور ندارد.
 
15 – كودكان خود را كنترل كنید تا باعث زحمت برای میزبان نشوند. (به كودكانتان از قبل تذكر دهید.)‌
 
16 – در زمان نشستن شما تابع میزبان هستید، اگر به شما تعارف كرد كه جای خاصی بنشینید، حتما رعایت كنید.
 

17 –  هیچ‌گاه سعی نكنید كودكان میزبان را تنبیه یا تربیت كنید.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان