عکسی که میلیون ها بار طی چند روز دیده شد

عکسی که میلیون ها بار طی چند روز دیده شد
یکی از کودکان عراقی شرکت‌کننده در عزاداری سیدالشهداء(علیه السلام) در عالم کودکانه خود، سعی می‌کند با بطری آبش، طفل شیرخواره امام حسین(علیه السلام) را سیراب کند.این عکس که به‌ تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تا به حال میلیون ها بیننده داشته و اشک آنها را سرازیر کرده است.
 
 
 

عکسی که میلیون ها بار طی چند روز دیده شد

 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان