laghari

جالب و کوتاه در مورد اسكلت های دو عاشق معروف !!

جالب و کوتاه در مورد اسكلت های دو عاشق معروف !!
این دو اسكلت عصر نو سنگی كه در سیزدهم فوریه سال گذشته شناخته شدند، اسكلت مرد و زنی بودند كه سال‌ها كنار هم دفن شده بودند.
سال 2007 برای باستان شناسان جهان سالی توأم با موفقیت‌ها و كشف آثار محیرالعقولی همراه بود كه در این میان 10 اثر مهم كشف و بحث انگیزترین آنها نیز اسكلت‌های عشاق یا اسكلت‌های ولنتاین، دیگر كشف مهم باستان‌‌شناسان بود.

این دو اسكلت عصر نو سنگی كه در سیزدهم فوریه سال گذشته شناخته شدند، اسكلت مرد و زنی بودند كه سال‌ها كنار هم دفن شده بودند.

باستان شناسان پس از مطالعه روی دندان‌های این اسكلت‌ها كه كاملا‌ دست‌نخورده باقی مانده‌ بودند، مشخص كردند این عشاق در جوانی و حدود 5 تا 6 هزار سال پیش در این گور دفن شده‌اند.
كشف این اسكلت‌ها از آنجا در نوع خود منحصر‌‌ به فرد به شمار رفت كه كشف تدفین دوتایی مربوط به عصر نوسنگی تاكنون در هیچ گزارش‌‌ باستان شناسی دیده نشده است.

این اسكلت‌های پر رمز و راز در ورونای ایتالیا پیدا شدند.
ورونا شهری است در شمال ایتالیا، ناحیه ونتو Veneto كنار رود آدیگه Adige كه موقعیت سوق الجیشی آن بین ونیز و میلان و همچنین گذرگاه برنر Brenner كه ارتباط دهنده اروپای مركزی با ایتالیاست، باعث شد بسیاری به این دو اسكلت لقب اسكلت‌های رومئو و ژولیت بدهند. دلیلشان این بود كه اسكلت‌ها دقیقا در جنوب مانتوآ، واقع در 25مایلی جنوب ورونا، جایی كه شكسپیر داستان رومئو و ژولیت خود را در آنجا خلق كرد، كشف شده است.

 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان