moharam

جدیدترین ماده مخدر در بازار

مجموعه : اخبار
جدیدترین ماده مخدر در بازار
دكتر فیروزه جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: گزارشات تاكنون تكذیب كرده‌اند كه مخدر "كروكودیل" در سطح گسترده در كشور وجود داشته باشد.

وی افزود: اطلاعات تا امروز نشان دهنده آن هستند كه هنوز ماده‌ای جدیدتر، قوی‌تر و اعتیادآورتر از شیشه و متامفتامین نداریم.

رییس اداره پیشگیری، درمان و كاهش آسیب وزارت بهداشت گفت: هرازگاهی خبری مطرح می‌شود و اسم عجیب وغریبی را به عنوان مخدر جدید عنوان می‌كنند؛ در حالی كه به نظر نمی‌رسد این چنین باشد؛ چرا كه در تهیه چنین موادی ممكن است انواع افزودنی‌ها نظیر خاكستر، آهك و … به كار گرفته شود كه قطعا عوارض بیشتری خواهند داشت در حالی كه ماده اولیه آن مخدر، همان متامفتامین است.

وی افزود: بر این اساس به دنبال این افزودنی‌ها، ممكن است تصور شود ماده مخدر جدیدتری آمده كه خطرناك‌تر است؛ در حالی كه به نظر نمی‌رسد اصل آن ماده چیز جدیدی داشته باشد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان