همسر ناصرالدین‌ شاه در حال پیانو زدن + عکس

همسر ناصرالدین‌ شاه در حال پیانو زدن + عکس
 
عکس نایاب و  قدیمی از نوازندگی «انیس‌الدوله» همسر ناصرالدین‌شاه پشت پیانو.
 

 همسر ناصرالدین‌ شاه در حال پیانو زدن + عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان