laghari

شهرمرموزی که به دست اَجنه ساخته شد + عکس

شهرمرموزی که به دست اَجنه ساخته شد + عکس

در شهر پترا در اردن چندین مکان تاریخی وجود دارد که به دلیل شکل معماری خاص و مرموز مردم عقیده دارند که این شهر عجیب به دست جن ها ساخته شده است. به گزارش نازوب پترا (البتراء) شهری تاریخی در کشور پادشاهی اردن است که پایتخت حکومت باستانی نَبَطی‌ها بود.

 

نبطیان از عرب‌های شمال جزیره به شمار می‌آمده‌اند و شاید نزدیکترین دولت‌های کهن به عرب حجاز نیز بوده‌اند.ساختار معماری این شهر آنقدر مرموز است که بسیاری عقیده دارند که پترا را موجودات فضایی و یا جن ها بنا کرده اند !

این شهر باستانی در ۲۶۲ کیلومتری جنوب شهر عمّان پایتخت اردن ودر غرب راه اصلی بین این شهر و بندر عقبه واقع شده‌است.  این شهر تاریخی در سال ۲۰۰۷ به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جدید شناخته شد.

 

شهرمرموزی که به دست اَجنه ساخته شد + عکس

شهرمرموزی که به دست اَجنه ساخته شد + عکس

شهرمرموزی که به دست اَجنه ساخته شد + عکس

شهرمرموزی که به دست اَجنه ساخته شد + عکس

شهرمرموزی که به دست اَجنه ساخته شد + عکس

شهرمرموزی که به دست اَجنه ساخته شد + عکس

شهرمرموزی که به دست اَجنه ساخته شد + عکس

شهرمرموزی که به دست اَجنه ساخته شد + عکس

شهرمرموزی که به دست اَجنه ساخته شد + عکس

شهرمرموزی که به دست اَجنه ساخته شد + عکس


بیوگرافی هنرمندان