ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

کف بینی خطوط ویژه ازدواج + تصویر

کف بینی خطوط ویژه ازدواج + تصویر
اگر به كف بینی علاقه داشته باشید لابد خطوط مربوط به ازدواج را هم در كف دست می‌شناسید. این خطوط كه در تصویر به رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند، خطوطی افقی هستند كه در مرز میان كف و پشت دست، بین انگشت كوچك تا خط قلب (خط مشكی ممتدی كه در پایین خطوط قرمز و موازی با آنها می‌بینید) قرار دارند.
 

کف بینی خطوط ویژه ازدواج + تصویر
 
تعداد این خطوط قرمز، نمایشگر تعداد ماجراهای جدی مربوط به ازدواج شماست كه ازیك خواستگاری جدی اما ناكام مانده تا نامزدی به هم خورده و ازدواج‌ها را شامل می‌شود.
اگر خط ازدواج در انتها (روی كف دست) به سمت پایین متمایل شود، به این معنی است كه شما بیشتر ازهمسرتان عمر خواهید كرد و اگر به بالا متمایل باشد یعنی هرگز ازدواج نخواهید كرد!
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته