ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

راه های ساده و جالب برای روانی کردن زن هایتان

راه های ساده و جالب برای روانی کردن زن هایتان

***وقتی بعد از یك روز شلوغ براتون غذا درست كرد و با تمام خستگی كنارتون نشست بهش بگید:ممنون عزیزم ، خوب شده ، ولی كاش قبل از درست كردنش به مامانم زنگ میزدی و طرز تهیه این غذا رو ازش میپرسیدی …

***وقتی در جمع فامیل خودتون هستید شكم بزرگ پدرزنتون رو سوژه خنده همه قرار بدهید.

***از صبح كتونی پا كنید و تا شب هم از پاتون در نیارید تا جورابتون بوی گربه مرده بگیرد و بعد با همان جورابها برید توی رختخواب.

***به صورتش نگاه كنید و باحالتی متاثر بگید:عزیزم چقدر پیر شدی…

***وقتی تخمه میخورید پوستهای تخمه را هر جای بریزید غیر از بشقاب جلوی دستتون.

***وقتی زنتون حواسش كاملا به شماست وانمود كنید زنتون رو ندیدید و یواشكی به بچه هایتون بگید:دوست دارید براتون یك مامان خوشگل بیارم!!.

***وقتی با تلفن صحبت میكنید به محض ورود همسرتون با دستپاچگی بگید :باشه ، من بعدا بهت زنگ میزنم ..و سریع گوشی رو قطع كنید..

***همیشه از گیرایی چشمهای دختر خاله ترشیده اتون تعریف كنید..

***خاطرات شیرین دوران مجردی خودتون رو با دوست دخترهای داشته و نداشته خودتون براش تعریف كنید..

***وقتی با اون تو رستوران هستید با صدای بلند باد گلو بزنید..

***او را با اسمهای مختلف مثل :سمیرا ،مریم ، پریسا، آتنا، شیوا… صدا كنید و بعد بگید ببخشید عزیزم این روزها حواسم زیاد جمع نیست!!

***و در آخر سعی كنید یك چادر مسافرتی خوب یا ماشین راحت بخرید كه شبهای كه قرار است بیرون از خونه بخوابید ، زیاد سختی نكشید!!!؟

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته