خدا

تصویری از اولین زنی که در جهان سیگار کشید

تصویری از اولین زنی که در جهان سیگار کشید
نازوب، وقتی که لولا مونتز، زن افسونگر آمریکایی تبار زاده ایرلند در سال ۱۸۵۱ اجازه داد تا در استودیویی در بوستون عکسش را بگیرند، نه او و نه هیچ کس دیگر نمی توانست پیش بینی کند که در آینده، سیگار به یک سمبل ارزش به عنوان نشانی از رهایی زنان و توسعه تبدیل شود.
توسعه فاجعه آمیزی که امروزه ما را با اپیدمی سیگار در زنان، به عنوان موج دیگری از اپیدمی سیگار مواجه کرده است.
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان