laghari

اینستاگرام نازوب، رسانه اینستاگرام نازوب، مجله تفریحی سرگرمی نازوب،فن پیج نازوب

عاشقانه، جبران خیلی جبران

عاشقانه، جبران خیلی جبران
در کنار یکدیگر بایستید، اما نه بسیار نزدیک به یکدیگر:
زیرا ستون های معبد جدای از هم می ایستند،
 
************
 
به یکدیگر عشق بورزید، اما از عشق بند مسازید.
بگذارید عشق دریایی مواج باشد در میان سواحل روح شما.
 
************

با هم بخوانید و برقصید و شادمان باشید، اما بگذارید هر یک از شما تنها باشد، همچون سیم های  عود که تنها هستند، گرچه با یک نغمه به ارتعاش در می آیند.

************

دل های خود را به یکدیگر بدهید، اما نه برای نگه داشتن.
زیرا تنها دست زندگی شایسته است دل های شما را نگه دارد.

************

 


بیوگرافی هنرمندان