خواندنی های عاشقانه و زیبا

خواندنی های عاشقانه و زیبا

خواندنی های عشقولانه و زیبا سری جدید

.

.

.

زندگے در حال بارگیرے است، لطفا صَبر ڪنیــد…

اینجا سرعـــــت خوشبختے بسیار ڪم استـــــ…!!!

تا زندگے ات لــود شّـود … عُمرت تمام شــده…!!

…………………………………………………………..

هنگـامـی کـه دلــــ کسـی را میشکنــی . . .

صــدای شکستنـش را بـه خاطــر بسپـــار . . .

تــا هنگامــی کـه دلــت را شکستنـد رو بـه آسمـان فریــاد نزنــی :

خـدایــــــا !!!!! بـه کـدامیـــن گنـــــاه . . .

……………………………………………………………………….

وقـتی یـه چـیــزی بـهـت میـگـه حـــرصـت دراد…

بـرمـیگــردی و بـا اخـــم نـگاش میـکـنی و یــه ضــربـه مـیـزنی

بـه بـازوش کـه بـگی خـیلی بـدی…

امــا تنـهـا کاری که اون مـیکنـه یـه لبـخـنـد مـیـزنـه و مـیگـه :

زدی؟!…مـنــو زدی؟بـاشه…!

قـهــر مـیکـنـه و روشـو بـرمـیگـردونـه …

اونـجــاس کـه دلـت میـگیـره…

اسـمشـو بـا تـمــام عـشـق صــدا میـکـنی

دسـتـاتـو میـگیـره و میـگـه جــونـم؟

شــوخی کــردمــو مـیـبرتـت تـو آغـوشـش….

چـشـاتــو میـبنـدی و دلــت آروم میـگـیـره!!!

اونـجــاس کــه مـیگی خــدایــا ازم نـگـیـرش.

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان