تی‌شرت هایی با اسم و پرچم ایران در کالیفرنیا! عکس

مجموعه : اخبار
تی‌شرت هایی با اسم و پرچم ایران در کالیفرنیا! عکس

 

به گزارش ناز وب، در بیش از ۵۰۰۰ استوروالمارت درسراسر جهان تی شرتهایی با نام و پرچم ایران با قیمت ۲۱/۸۷ دلاربرای فروش قرار داده است .

تی‌شرت هایی با اسم و پرچم ایران در کالیفرنیا! عکس

 عکس از یکی از فروشگاه والمارت جنوب کالیفرنیا گرفته شده است.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان