moharam

چیدمان و دکوراسیون منزل مدل ژاپنی ها

چیدمان و دکوراسیون منزل مدل ژاپنی ها

نظم نیز از دیگر خصوصیات مردم ژاپن است به همین دلیل، این مطلب را به دکوراسیون مدرن ژاپنی اختصاص داده ایم. دکوراسیون این فرهنگ، بر مینیمالیست بودن تاکید بسیار دارد. دو آپارتمانی که تصاویر آنها را در ادامه مشاهده خواهید کرد نشان می دهد ژاپنی ها به شیک، مینیمال بودن و فضاهای منفی توجه بسیاری دارند. یعنی هیچ گزینه ای در خانه بی دلیل انتخاب نشده است و همه برای وجودشان دلیل خوب و موجهی دارند.

 

استفاده از چوب های طبیعی از دیگر ویژگی های خانه های ژاپنی است که در همه گوشه و کنار خانه به نوعی از آن استفاده می شود.به گزارش نازوب رنگ های روشن، استفاده از نور خورشید و نور طبیعی و چوب مواردی هستند که حتی در خانه های کوچک ژاپنی حتما استفاده می شوند.

 

چیدمان و دکوراسیون منزل مدل ژاپنی ها

چیدمان و دکوراسیون منزل مدل ژاپنی ها

چیدمان و دکوراسیون منزل مدل ژاپنی ها

چیدمان و دکوراسیون منزل مدل ژاپنی ها

 

دکوراسیون های شیک اروپایی ها

 

چیدمان و دکوراسیون منزل مدل ژاپنی ها

چیدمان و دکوراسیون منزل مدل ژاپنی ها

چیدمان و دکوراسیون منزل مدل ژاپنی ها


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان