آقازاده ی معروف در کنار وزیر احمدی نژاد عکس

مجموعه : اخبار
آقازاده ی معروف در کنار وزیر احمدی نژاد عکس
در این تصویر، مهدی هاشمی در کنار صالحی وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد دیده می شود.
 مراسم ختم مرحوم حاج میر ابوالقاسم میرزاده پدر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد با حضور شخصیت‌های علمی و سیاسی کشور در مسجدالرسول(ص) تهران برگزار شد.

 

آقازاده ی معروف در کنار وزیر احمدی نژاد عکس

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان