واقعیت های گاه دردناک دنیای مدرن (کاریکاتور)

واقعیت های گاه دردناک دنیای مدرن (کاریکاتور)

کاریکاتورهای دیدنی از واقعیت های دنیای مدرن

واقعیت های امروز دنیای مدرن ما بسیار پیچیده است و روز به روز به مدرن شدن دنیا ما بیشتر به خواب می رویم و غفلت های ما از زندگی بیشتر و بیشتر خواهد شد.ما به جای رشد و پیشرفت داریم به عقب باز می گردیم و این واقعیت دنیای مدرن امروز است که هنرمند انگلیسی جان هلکرافت آن را در قالب عکس به نمایش گذاشته است.

 

واقعیت های گاه دردناک دنیای مدرن (کاریکاتور)

واقعیت های گاه دردناک دنیای مدرن (کاریکاتور)

کاریکاتورهای مفهومی دنیای مدرن

واقعیت های گاه دردناک دنیای مدرن (کاریکاتور)

واقعیت های گاه دردناک دنیای مدرن (کاریکاتور)

واقعیت های تلخ دنیای مدرن به روایت تصویر

واقعیت های گاه دردناک دنیای مدرن (کاریکاتور)

واقعیت های گاه دردناک دنیای مدرن (کاریکاتور)

کاریکاتورهای دیدنی

واقعیت های گاه دردناک دنیای مدرن (کاریکاتور)

واقعیت های گاه دردناک دنیای مدرن (کاریکاتور)

تصاویری از واقعیت دنیای مدرن

واقعیت های گاه دردناک دنیای مدرن (کاریکاتور)

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان