falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

عکس جنجالی سرباز آمریکایی با دختر مسلمان

عکس جنجالی سرباز آمریکایی با دختر مسلمان

عکس های دیدنی، جالب و خنده دار

رسانه های انگلیسی زبان مدعی شده اند که این دختر مسلمان "لیکسی پانترا" نام دارد و ایرانی تبار است. اما نام سرباز آمریکایی "پل ایوانز" است. او مدتی در جنگ افغانستان شرکت کرده است.

انتشار تصویر یکی از سربازان ارتش آمریکا که یک دختر مسلمان محجبه را در آغوش گرفته، در فضای مجازی، جنجال آفریده است.

 

عکس جنجالی سرباز آمریکایی با دختر مسلمان

 

گفته می شود این عکس در ابتدا در یک پیام بازرگانی متعلق به دارویی ضد خر و پف مورد استفاده قرار گرفت. این تصویر Be Together نامیده شده است.

رسانه های انگلیسی زبان مدعی شده اند که این دختر مسلمان "لیکسی پانترا" نام دارد و ایرانی تبار است. اما نام سرباز آمریکایی "پل ایوانز" است. او مدتی در جنگ افغانستان شرکت کرده است.

عکس جنجالی سرباز آمریکایی با دختر مسلمان

عکس جنجالی سرباز آمریکایی با دختر مسلمان !


بیوگرافی هنرمندان