حرکت زیبای ژاپنی ها در تشییع جنازه های خود! عکس

حرکت زیبای ژاپنی ها در تشییع جنازه های خود! عکس
 
ژاپنی ها مثل همیشه با خلاقیت های خود مردم دنیا را شگفت زده می کنند این بار برای روحیه دادن به مردم بر اثر بلایای طبیعی این گونه به کسانی که از مرگ می ترسند روحیه می بخشند! چه زیبا…

یك شركت خدماتی مراسم تشییع جنازه در ژاپن تبلیغات جالبی منتشر كرده است. در این تبلیغ با گلبرگ های رنگارنگ اسكلت یك جسد شبیه سازی شده است.

شاید این گل های رنگارنگ  برای تغییر دید كسانی كه مرگ را با تیرگی و سیاهی مشترك میدانند به گونه ای روحیه بخش باشد. مخصوصا بعد از اتفاقات سال گذشته زمین لرزه در ژاپن كه هزاران نفر در آن جان باختنداین حركت بتواند كمی روحیه مردم آسیب دیده را تغییر دهد.
 
 
 

حرکت زیبای ژاپنی ها در تشییع جنازه های خود! عکس
 

حرکت زیبای ژاپنی ها در تشییع جنازه های خود! عکس
 

حرکت زیبای ژاپنی ها در تشییع جنازه های خود! عکس
 

حرکت زیبای ژاپنی ها در تشییع جنازه های خود! عکس
 

حرکت زیبای ژاپنی ها در تشییع جنازه های خود! عکس

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان