رد بوسه بر گونه آقای شهردار سوژه شد (عکس)

رد بوسه بر گونه آقای شهردار سوژه شد (عکس)

رد بوسه بر گونه آقای شهردار سوژه داغ رسانه ها شد!

 

با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات سراسری در بریتانیا احزاب این کشور رقابت های انتخاباتی را داغ کرده اند.

 

تصویر زیر یکی از سفرهای انتخاباتی بوریس جانسون شهردار لندن از حزب محافظه کار است. بر گونه آقای شهردار جای رژ لب جلب توجه می کند.

 

رد بوسه بر گونه آقای شهردار سوژه شد (عکس)

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان