آموزش تصویری رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز!

آموزش تصویری رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز!

کمی مهارت و دقت می توانید تخمرمرغ های متفاوتی سر میر غذا داشته باشید. درست کردن تخم مرغ رنگی با پوست پیاز، آسان است و نتیجه یک تخم مرغی رنگارنگ و زیباست.

وسایل لازم

  •     تخم مرغ
  •     پیاز
  •     قیچی
  •     پارچه توری/جوراب نیمه نازک زنانه
  •     رنگ اکرلیک
  •     سرکه
  •     آب

مراحل ساخت

1.لایه خشک، نازک و بیرونیِ پیاز را از آن جدا کنید، با قیچی به تکه های ریز تقسیم کنید.

آموزش تصویری رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز!

2.سطح تخم مرغ را با آب مرطوب کنید و تخم مرغ را در پوسته های پیاز، بغلتانید.

آموزش تصویری رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز!

3.تخم مرغ را در جوراب زنانه نیمه نازک یا پارچه توری بگذارید و آنرا جوری گره بزنید، که جوراب به تخم مرغ بچسبد. سپس، تخم مرغ را در آب بجوشانید.

آموزش تصویری رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز!

4.برای رنگ کردن تخم مرغ، می توانید از رنگ های مایع استفاده کنید. یا اینکه خودتان رنگ اکرولیک را در آب و سرکه حل کنید و از آن استفاده کنید. رنگ های مختلف را روی سطح پارچه توری بچکانید و با هم ترکیب کنید. بعد از خشک شدن رنگ ها، تخم مرغ را از جوراب/پارچه توری در بیاورید و پوست های پیاز را از آن جدا کنید. اثر پوست پیاز روی پوسته تخم مرغ مانده است و آنرا رنگی می کند.

آموزش تصویری رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز!

آموزش تصویری رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز!


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان