رکورد کوچک ترین اسلحه جهان شکسته شد (عکس)

رکورد کوچک ترین اسلحه جهان شکسته شد (عکس)

کوچک ترین اسلحه جهان با قابلیت یک سلاح بزرگ

 

اين سلاح بسيار کوچک فقط جنبه تزييني ندارد و کاملا قابليت يک تقنگ بزرگ را داراست،کمتر از ھزار عدد از اين سلاح قبل از جنگ جھاني اول توليد شد و اکنون ھر کدام از آنھا به مبلق 4 ھزار دلار به فروش مي رسد و رکورد کوچکترين سلاح دنيا را ھم به خود اختصاص داده است.

 

 

رکورد کوچک ترین اسلحه جهان شکسته شد (عکس)

رکورد کوچک ترین اسلحه جهان شکسته شد (عکس)

رکورد کوچک ترین اسلحه جهان شکسته شد (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان