عکاسی از عالم اموات! تا حالا دیده بودید؟

عکاسی از عالم اموات! تا حالا دیده بودید؟

خلاقیت و متفاوت بودن گاهی دست از مرده ها هم نمی کشد!

 

Las Muertas یک عکاس تجاری از کالیفرنیا است که به تازگی سری عکس هایی از عالم اموات منتشر کرده است. Dia De Los نام یک جشن معروف مکزیکی استت که مردم در آن مانند هالووین گریم ها و آرایش هایی به شکل مردگان می کنند.

 

عکاسی از عالم اموات! تا حالا دیده بودید؟

عکاسی از عالم اموات! تا حالا دیده بودید؟

عکاسی از عالم اموات! تا حالا دیده بودید؟

عکاسی از عالم اموات! تا حالا دیده بودید؟

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان