دانشگاهی به شکل رنگین کمان! تصاویر

دانشگاهی به شکل رنگین کمان! تصاویر

تصاویری که در زیر می بینید رنگ آمیز محوطه دانشگاهی در تایلند است که واقعا مانند رنگین کمان است.

مسئولین دانشگاهی در تایلند برای خوشایند بودن دانشجویان، دانشگاه را به شکل رنگین‌کمان در آوردند.

در سال 2011 مسئولین دانشگاه «رانجسیت» در تایلند تصمیم گرفتند محیط دانشگاه محیطی خوشایند برای دانشجویان باشد.
یک باغ رنگارنگ در محوطه دانشگاه خود ایجاد کردند. بوته‌ها و درختچه‌ها را با بنفش، قرمز، آبی، زرد و صورتی رنگ‌آمیزی کردند.

 

 

دانشگاهی به شکل رنگین کمان! تصاویر

 

دانشگاهی به شکل رنگین کمان! تصاویر

 

دانشگاهی به شکل رنگین کمان! تصاویر

 

دانشگاهی به شکل رنگین کمان! تصاویر

 

دانشگاهی به شکل رنگین کمان! تصاویر

 

دانشگاهی به شکل رنگین کمان! تصاویر

 

دانشگاهی به شکل رنگین کمان! تصاویر

 

دانشگاهی به شکل رنگین کمان! تصاویر

 

منبع: فارس


بیوگرافی هنرمندان