بزرگترین مدرسه دیدنی بودایی روی زمین (عکس)

بزرگترین مدرسه دیدنی بودایی روی زمین (عکس)

آشنایی و سفری کوتاه به بزرگترین مدرسه موجود در زمین

 

بزرگترین مدرسه بودایی در چین قرار دارد که نام آن Sêrtar است.

 

این مدرسه بودایی در 600km چنگدو در چین واقع شده و از سال 1980 شروع به کار کرده است. در حال حاضر، ساکنان این روستای زیبا بیش از 40،000 راهبا و راهبه هستند که با آب و هوای سخت روزمره فقط برای یادگیری می خوانند و دعا می کنند.

 

بزرگترین مدرسه بودایی جهان در چین قرار دارد. این مدرسه بودایی در 600km چنگدو در چین واقع شده است.

 

 

بزرگترین مدرسه دیدنی بودایی روی زمین (عکس)

این مدرسه بودایی از سال 1980 شروع به کار کرده است

بزرگترین مدرسه دیدنی بودایی روی زمین (عکس)

بزرگترین مدرسه بودایی در چین قرار دارد

بزرگترین مدرسه دیدنی بودایی روی زمین (عکس)

این مدرسه بودایی از سال 1980 شروع به کار کرده است

بزرگترین مدرسه دیدنی بودایی روی زمین (عکس)

بزرگترین مدرسه دیدنی بودایی روی زمین (عکس)

بزرگترین مدرسه دیدنی بودایی روی زمین (عکس)

بزرگترین مدرسه بودایی در چین قرار دارد

بزرگترین مدرسه دیدنی بودایی روی زمین (عکس)

بزرگترین مدرسه دیدنی بودایی روی زمین (عکس)

این مدرسه بودایی در 600km چنگدو در چین واقع شده است

بزرگترین مدرسه دیدنی بودایی روی زمین (عکس)

تصاویری از بزرگترین مدرسه بودایی در جهان

بزرگترین مدرسه دیدنی بودایی روی زمین (عکس)

تصاویری از بزرگترین مدرسه بودایی در جهان


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان