ramazan
ramazan

وقتی مایه داری از حد بگذره همین میشه دیگه! عکس

وقتی مایه داری از حد بگذره همین میشه دیگه! عکس

وقتی مایه داری از حد بگذره همین میشه دیگه!!!

 

نازوب، این تصاویر متعلق به یک ماشین BMW رها شده در دبی می باشد که صاحب آن چندین سال دست به آن نگذاشته است.

وقتی مایه داری از حد بگذره همین میشه دیگه! عکس

وقتی مایه داری از حد بگذره همین میشه دیگه! عکس

وقتی مایه داری از حد بگذره همین میشه دیگه! عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان