اس ام اس های دل تنگ توام

اس ام اس های دل تنگ توام
در قید غمم، خاطر آزاد کجایی؟ / تنگ است دلم، قوت فریاد کجایی؟
با آنکه ز ما یاد نکردی.. / ای آنکه نرفتی دمی از یاد کجایی؟

*********

اگر دلتنگی کم آوردی غصه نخور! من به حای هر دویمان دلتنگتم!!!

*********

گاه با یک گل سرخ ، گاه با یک دل تنگ ، گاه باید رویید در پس این باران

گاه باید خندید بر غمی بی پایان

*********

فدای اون مهر و وفات / دلم شده تنگ برات

چطور بگم ؟ باور کنی ! / چقدر عزیزی تو برام

*********

منو ببخش که بی خبر تو خلوتت پا میزارم / مقصرش دلتنگیه ، من که گناهی ندارم

*********

واژه هایم  رنگ باران دارد وقتی از تو مینوسم
قلبم خیس دلتنگی است وچشمانم طوفانی !

*********

اشک چشمام جمع شده ، یواش یواش سنگ شده
 خبر داری چه اندازه ، دلم برات تنگ شده ؟

*********

آسمانم دلم  برای تـو، آنقدر تنگ می شود که آغـوشم
برایـــش کهکشان است !!

*********

هروقت می بینمت اروم آرومم ، وقتی نمی بینمت قلبم می لرزه
وقتی صداتو نمیشنوم دلم تنگ تنگ تنگ ، ولی چون دلتنگ توام برام شیرینه

*********

بی تو نه کار دنیا لنگ می مونه نه بین زمین و آسمون جنگ میشه نه کوه آب میشه نه آب سنگ میشه ، فقط و فقط دل منه که برات تنگ میشه

*********

زندگی را نفسی ارزش غم خورن نیست ، و دلم بس تنگ است ، بی خیالی
 سپر هر درد است ، باز هم می خندم ، آنقدر می خندم که غم از روی رود

*********

لحظه هایی هست که دل واقعاً برایت تنگ می شود.
من اسم این لحظه ها را "همیشه" گذاشته ام

*********

پیش چشمت خطاست شعر قشنگ / چشمت از شعر من قشنگ تر است
من چه گویم که در پسند آید / دلم از این غروب تنگ تر است

*********

دل اگر بهر عزیزان نشود گاهی تنگ / نامش هرگز ننهم دل ، که به آن گویم سنگ

*********

می بوسیمت سه تایی / من و غم و تنهایی / امان از این جدایی / دلتنگتم خدایی

*********

به چشم خسته ی من آسمون سنگ شده ، لعنت به این جدایی دلم برات تنگ شده

*********

فریاد زدم بدونی بیزارم از جدایی ، دلم برات تنگ شده عزیز دل کجایی ؟

*********

اینجا آسمان ابریست ، آنجا را نمی دانم ، اینجا شده پاییز ، آنجا را نمی دانم
 اینجا دلی تنگ است ، آنجا را نمی دانم

*********

عشق و عاشقی کمرنگ شده / محبت آه نگ شده
دوستی تکزنگ شده  / مگه بین من و تو جنگ شده
نامرد دلم برات تنگ شده


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان