چیستان های جالب (سری 1)

چیستان های جالب (سری 1)

10 چیستان جالب در این بخش برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم امیدواریم با دیدن و استفاده از این بخش به ویزه برای کودکان لذت ببرید.

1- منظور از خروس بیوه چیست؟

۲- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟
۳- آن چیست که پر و خالیش یک وزن دارد؟
۴- خداوند متعال چه می خورد، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟

۵- از صفر تا صد چند تا ۹ وجود دارد؟
۶- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟
۷- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند، قرمز می شود؟
۸- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود.

۹- اون چیه که در گوش و چشم هست ولی در دهان نیست؟

۱۰- اون چیه که هم رادیو داره وهم دریا؟

چیستان های جالب (سری 1)

چیستان های جالب (سری 1)

چیستان های جالب (سری 1)

چیستان های جالب (سری 1)

چیستان های جالب (سری 1)
جواب:

۱- خروس بدون حرف واو است که خرس می شود

۲- چینی می شکند، اما ژاپنی نمی شکند.

۳- نوار کاست و ویدئو

۴- خداوند متعال غم بندگانش را می خورد ،عیب آنان را می پوشد و قدرتش بی انتهاست

۵- بیست تا

۶- دوچرخه

۷- حنا

۸- شقایق

۹- حرف ” ش “

۱۰- موج


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان