laghari

نشانه های عجیب و غریب در یک مزرعه گندم (عکس)

نشانه های عجیب و غریب در یک مزرعه گندم (عکس)

نشانه های عجیب و غریب در یک مزرعه گندم (عکس)

 

 

 حیرت مردم از این نشانه های عجیب و مرموز جنجال آفرین شده .

به گزارش نازوب، یک مزرعه گندم در جمهوری آدیغیه در روسیه با شکل های عجیب ومرموز همه را به حیرت آورده است.

 

 

این نشانه گذاری عجیب و غریب شامل شش حلقه در اندازه های مختلف است که به نظر می رسد این حلقه ها نشانه هایی از وقوع سه حادثه در مدت 15 سال است!!

 

 

محافل رسمی کشور در حال بررسی این نشانه های عجیب و غریب هستند.

نشانه های عجیب و غریب در یک مزرعه گندم (عکس)

نشانه های عجیب و غریب در یک مزرعه گندم (عکس)

نشانه های عجیب و غریب در یک مزرعه گندم (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان