moharam

اشتباه عجیب و فاحش خانم پرستار+ عکس

مجموعه : اخبار
اشتباه عجیب و فاحش خانم پرستار+ عکس
در پی این اتفاق پزشکان بیمارستان اوهایو دو پرستار را به خاطر این خطای فاحش از کار معلق و برنامه اهدای کلیه را متوقف کرد.
این کلیه متعلق به مردی است که قرار بود آن را به خواهر بیمارش هدیه کند و در حال حاضر تحقیقات پیرامون این اتفاق ادامه دارد.
سخنگوی بخش اهدای عضو این بیمارستان  میگوید خطای انسانی این عضو اهدایی را غیر قابل استفاده کرد و اگرچه امکان پیوند هنوز وجود داشت اما به دلیل افزایش احتمال پس زده شدن عضو پزشکان ترجیح دادند عمل پیوند عضو را متوقف کنند.
دو پرستار که هر دو خانم هستند در این جریان مقصر شناخته شده اند و در حال بازجویی هستند ، در حال حاضر اهدا کننده و دریافت کننده که نامشان اعلام نشده است هردو از بیمارستان مرخص شده اند اما تاکنون جزئیات این اتفاق توسط پرسنل بیمارستان فاش نشده است.
یک پزشک که در جریان اتفاقات بود به خبرنگاران گفته است پزشکان با متوقف کردن عمل پیوند این فرصت را به بیمار دادند تا کلیه سازگارتری را برای پیوند بیابد.
سال گذشته 136 نفر در اوهایو در انتظار کلیه در گذشتند و این رقم در دنیا به 4711 نفر در سال 2011 رسید

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان