falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

عکس ناب و دیدنی از گذرنامه زمان ناصر الدین شاه

عکس ناب و دیدنی از گذرنامه زمان ناصر الدین شاه

پورتال نازوب، تصویر زیر مربوط به تذکره (گذرنامه)ایرانی دوران قاجار(ناصرالدین شاه)،1264 شمسی(1885میلادی) را مشاهده کنید.

 

عکس ناب و دیدنی از گذرنامه زمان ناصر الدین شاه

 


بیوگرافی هنرمندان