جایگاه این کِرم همه را شوکه کرد (عکس)

جایگاه این کِرم همه را شوکه کرد (عکس)

وجود یک کِرم در داخل یک کیک جنجالی برای معروف ترین برند خوراکی دنیا بوجود آورد.

 

نازوب، وجود چیزهای غیرمعمول در خوراکی ها البته درسال‌های گذشته چندباری رسانه ای شده است و از جنجالی ترین خبرها شده است. مثل انگشت در همبرگر یا مورچه در پفک و اکنون نیز کرمی در کیک که برند این محصول را زیر سوال برد.

 

 

جایگاه این کِرم همه را شوکه کرد (عکس)

 

به دلیل اطمینان نداشتن از صحت این خبر، نام این برند پوشانده شده است.

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان