هیلاری کلینتون در اهواز !

هیلاری کلینتون در اهواز !
به گزارش نازوب امضای یادبود هیلاری کلینتون در اهواز پیدا شد.

در دانشکده کشاورزی اهواز در ملاثانی شهرستان باوی، امضایی وجود دارد که متعلق به هیلاری کلینتون است.

گفته می‌شود پیش از انقلاب اسلامی پدر هیلاری کلینتون از اساتید دانشکده کشاورزی اهواز بوده است و هیلاری به عنوان یادبود امضایی را در آنجا بر جای گذاشته است.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان