اینستاگرام نازوب، رسانه اینستاگرام نازوب، مجله تفریحی سرگرمی نازوب،فن پیج نازوب

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

مجموعه : دنیای مد
عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

مدل های عجیب این هفته با  صورت های تحت پوشش پین های ایمنی نماد صلح و به یاد رولینگ استونز آرم !!!

به گزارش نازوب بخشی از مجموعه طراحی شده توسط طراح Plastictokyo کیسوکه Imazaki برای بهار تابستان 2016 است.

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

عکس هایی از عجیب ترین مدل های هفته مد توکیو

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

مدل لباس و پوشش های صورت نماد صلح

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

عجیب ترین پوشش های صورت با پین های ایمنی به یاد رولینگ استونز آرم

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

عجیب ترین هفته مد توکیو به یاد رولینگ استونز آرم

 


بیوگرافی هنرمندان