اقدام عجیب دختری در بازگشت خواستگارش+عکس

اقدام عجیب دختری در بازگشت خواستگارش+عکس
به گزارش نازوب خانم سم وارد که 41 ساله است در پاسخ درخواست آشنایی یک آقای متین و موقر پاسخ منفی داده و اکنون پشیمان شده و سعی میکند به هر نحوی این مرد را پیدا کند.
داستان از این قرار است که این زوج همدیگر را در یک فروشگاه و هنگام برداشتن آخرین بسته دونات شکلاتی موجود در قفسه دیده اند از آنجایی که هردو طرفدار این نوع شیرینی بودند خانم وارد تقاضا میکند آقا اجازه دهد که او این بسته را بردارد  و آقای خواستگار که ظاهرا شیفته این خانم شده بود میگوید در صورتی قبول میکند که او هم دعوت وی برای صرف یک فنجان قهوه جهت آشنایی بیشتر قبول کند.
 
این خانم خجالتی هم درآن لحظه این دعوت را رد میکند اما زمانی که به خانه باز میگردد از این تصمیم پشیمان میشود و تصمیم میگیرد هرطور شده او را دوباره پیدا کند. به همین دلیل یک یادداشت بزرگ  روی باغچه منزلش نصب میکند که باعث به شهرت رسیدنش شده است و امیدوار است از این طریق بتواند خواستگارش که حتی نامش را هم نمیداند پیدا کند.
 
او در این یادداشت نوشته است: من یک دونات شکلاتی ام بیا و من را بردار. او میگوید مرد مورد نظرش حتما از این طریق او را خواهد شناخت و دوباره باز خواهد گشت.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان