دهکده ای 25 ساله دخترانه و بدون مرد !! عکس

دهکده ای 25 ساله دخترانه و بدون مرد !! عکس

معرفی یک دهکده ی جالب بدون مرد که تماما زنانه است؟ حال چرا در این دهکده هیچ مردی وجود ندارد؟

 

 

اوموجادهکده‌ای است زن‌سالار که مردان اجازه ورود به آن را ندارند. هدف از بنای چنین مکانی که 25 سال پیش توسط ربه‌کا لولوسولی پایه‌گذاری شد، ایجاد سرپناهی امن برای زنان و دخترانی بود که می‌خواستند از سوءاستفاده جامعه مردسالار سامبورو، شمال کنیا، بگریزند.

 

به گزارش نازوب؛ ربه‌کا که اکنون به‌عنوان رئیس این قبیله نوپا شناخته‌شده است خود در کودکی شاهد خشونت‌های مردان قبیله بود و به‌تدریج به این نتیجه رسید که برخی از رفتارهایی که به نام سنت در میان مردان این قبیله رایج است صرفاً سوءاستفاده محض از جامعه زنان است؛ بنابراین شروع به سخنرانی‌هایی در دفاع از بیوه‌ها، یتیمان، قربانیان تجاوز جنسی، قربانیان ختنه زنان و ازدواج تحمیلی نمود. طبعاً سخنان وی با واکنش‌ها و مقاومت‌های بسیاری مواجه شد و زمانی که وی با قربانیان تجاوز جنسی (توسط سربازان دوره آموزشی در همان منطقه) صحبت کرد اوضاع تا حدودی از کنترل خارج شد. در آن زمان مردان قبیله به سراغ وی آمدند و وی را زیر ضربات شدید مشت و لگد گرفتند و همسرش هم مخالفتی نشان نداد؛ بنابراین سال 1990 از قبیله خارج شد و این مکان را تأسیس کرد.

 

 

دهکده ای 25 ساله دخترانه و بدون مرد !! عکس

دهکده ای 25 ساله دخترانه و بدون مرد !! عکس

دهکده ای 25 ساله دخترانه و بدون مرد !! عکس

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان