falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

زنی که از 7 سالگی ریش هایش را کوتاه نکرد !+ عکس

زنی که از 7 سالگی ریش هایش را کوتاه نکرد !+ عکس
این خانم که ویویان ویلر(Vivian Weeler) نام دارد با ریشی به طول 9/27 سانت ركورد عجیبی را به نام خود ثبت كرد. او که ظاهری مثل مردها دارد اما می گوید می خواستم به دلیلی بتوانم رکوردی داشته باشم !!!
 

زنی که از 7 سالگی ریش هایش را کوتاه نکرد !+ عکس
 
به گزارش نازوب با اینكه از 7 سالگی ،پدرش او را ترغیب به اصلاح ریشش میكرد، اما او از این كار خودداری كرده و اكنون به عنوان زنی كه بلندترین ریش را در جهان دارد شناخته شده است!

بیوگرافی هنرمندان