ramazan
ramazan

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

برگزاری مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان

 

نازوب : هر سال در روز “جمعه نیک” شماری از مسیحیان در برخی نقاط جهان با میخ‌هایی به طول بیش از ۷ سانتی‌متر خود را به صلیب می‌کشند. کلیسای کاتولیک از این مراسم به شدت انتقاد کرده است.

 

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

عکس های وحشتناک از مراسم جمعه نیک مسیحیان!

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

آیین وحشتناک مسیحیان

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

تصاویری ترسناک از آیین جمعه نیک

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

عکس های وحشتناک

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

برگزاری مراسم وحشتناک توسط مسیحیان

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

سوراخ کردن وحشتناک بدن بامیخ های طویل

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)

مراسم وحشتناک جمعه نیک مسیحیان (عکس 18-)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان