تزئین و چیدمان وسایل شب بله برون

تزئین و چیدمان وسایل شب بله برون

تصاویری از تزئین وسایل بله برون

 

 

مراسم بله برون کمی از مراسم خواستگاری مفصل تر است و معمولاً به فاصله چند روز بعد از آن برگزار می شود. میزبان مراسم بله برون مثل خواستگاری، خانواده عروس است. با این تفاوت که فک و فامیل عروس و داماد، تعداد بیشتری از بستگان شان را به این مراسم دعوت می کنند.

 

مراسم بله برون

بله برون بخش مهمی از مراحل عروسی سنتی ایرانی است که در تحقق پیمان زناشویی و پیوند دو خانواده اهمیت بسیاری دارد.

طبق یک سنت قدیمی خانواده داماد در مراسم بله بُرون برای جلب رضایت عروس و خانواده او در گرفتن بله قطعی هدایایی تقدیم می­ کنند. از قدیم پیش­کش متداول در مراسم بله برون یک قواره پارچه پیراهنی زنانه و یک انگشتر برای عروس است. البته در برخی خانواده ­های مذهبی معمولاً به جای پارچه پیراهنی پارچه چادری در مراسم بله برون هدیه می­ شود. بدیهی است این پارچه چادری نباید مشکی باشد.

 

 نمونه هایی از تزیین وسایل بله برون

 

تزئین و چیدمان وسایل شب بله برون

تزیین وسایل بله برون

 

تزئین و چیدمان وسایل شب بله برون

تزیین وسایل بله برون عروس

 

تزئین و چیدمان وسایل شب بله برون

تصاویر تزیین وسایل بله برون

 

تزئین و چیدمان وسایل شب بله برون

عکس های تزیین وسایل بله برون

 

تزئین و چیدمان وسایل شب بله برون

 تزیین وسایل بله برون عروس

 

تزئین و چیدمان وسایل شب بله برون

آموزش تزیین وسایل بله برون

 

تزئین و چیدمان وسایل شب بله برون

تزئین وسایل بله برون

 

تزئین و چیدمان وسایل شب بله برون

تزئین وسایل بله برون

 

تزئین و چیدمان وسایل شب بله برون

  مدل های تزیین وسایل بله برون


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان