یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

جالب ترین خودروی طراحی شده دنیا را حتما ببینید + تصاویر

جالب ترین خودروی طراحی شده دنیا را حتما ببینید + تصاویر

 

این وسیله نقلیه از عنکبوت صحرا نورد الهام گرفته شده است و به منظور حمل و نقل تجهیزات پزشکی و حمل سربازان به کار می‌رود.

 

یک خودروی نظامی به منظور تسهیل در سوار و پیاده کردن سربازان مجروح طراحی شده است که به شکل چرخ است.

RollEvac یک وسیله نقلیه نظامی برای نسل بعدی است؛ خودرویی که مانند  اورژانس و آمبولانس نظامی است.

این وسیله نقلیه از عنکبوت صحرا نورد الهام گرفته شده است و به منظور حمل و نقل تجهیزات پزشکی و حمل سربازان به کار می‌رود.

بدنه آن به شکل یک چرخ است و قادر است با نیروی باد و با سرعت در تپه‌های شن و ماسه به راحتی حرکت کند؛ بنا به گفته طراح 44 چرخش در هر ثانیه دارد؛ در حوادث و جنگ قادر است به مکان‌های غیر قابل دسترس برود و به دلیل موانع، جنگل‌های انبوه، تپه‌های شن و ماسه و سنگ مانند یک وسیله نقلیه امداد استفاده می‌شود.

RollEvac توسط مرد جوانی به نام «سادوک ساکلی» به منظور تسهیل در سوار و تخلیه کردن سربازان مجروح به عنوان یک اورژانس طراحی شده است.

جالب ترین خودروی طراحی شده دنیا را حتما ببینید + تصاویر

 

جالب ترین خودروی طراحی شده دنیا را حتما ببینید + تصاویر

 

جالب ترین خودروی طراحی شده دنیا را حتما ببینید + تصاویر

 

جالب ترین خودروی طراحی شده دنیا را حتما ببینید + تصاویر

 

جالب ترین خودروی طراحی شده دنیا را حتما ببینید + تصاویر

 

جالب ترین خودروی طراحی شده دنیا را حتما ببینید + تصاویر

 

جالب ترین خودروی طراحی شده دنیا را حتما ببینید + تصاویر

 

جالب ترین خودروی طراحی شده دنیا را حتما ببینید + تصاویر

 

جالب ترین خودروی طراحی شده دنیا را حتما ببینید + تصاویر

 

جالب ترین خودروی طراحی شده دنیا را حتما ببینید + تصاویر

 

جالب ترین خودروی طراحی شده دنیا را حتما ببینید + تصاویر


بیوگرافی هنرمندان