ماه رمضان
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
ماه رمضان

درآمد افسانه ای خانواده ی دیوید بکهام!

درآمد افسانه ای خانواده ی دیوید بکهام!
 دیوید و ویکتوریا بکهام درآمدهایشان را افزایش داده اند.

دیوید و ویکتوریا بکهام درآمدهایشان را افزایش داده اند و بنابر اسنادی که اخیرا" منتشر شده مجموع درآمد این زوج در هر روز تقریبا" در حدود ۱۰۰ هزار پوند ( ۱۸۰هزار دلار استرالیا ) است.

ویکتوریا بکهام که حالا به یک طراح مد مشهور مبدل شده و خط تولید لباس دارد درسال ۲۰۱۲ درآمد خود را به رقم ۱۵.۴ میلیون پوند در سال رساند.

دیوید بکهام هم از راه فوتبال و فعالیت به عنوان مدل و کارهای دیگر در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۶.۵ میلیون پوند درآمد داشت .

یک کمپانی دیگر که تحت نام بکهام ها فعالیت می کند نیز در سال ۲۰۱۲ حدود ۳.۱ میلیون دلار برای این زوج درآمد داشت و در نتیجه این زوج در سال ۲۰۱۲ ، ۳۵ میلیون دلار درآمد داشتند . بنابراین این زوج در سال ۲۰۱۲ بطور متوسط در هر روز حدود ۹۶.۱۰۰ هزار پوند درآمد کسب کرده اند.


a