moharam

زنی که پوست سر و صورتش کنده شد! + تصاویر 18+

زنی که پوست سر و صورتش کنده شد! + تصاویر 18+

 

خانمی به نام ژانگ که در مزرعه پرورش مرغ کار می کند بر اثر صانحه تصادف پوست سر وصورت خود را از دست میدهد

پزشکان می گویند سر او مانند یک توپ خونین بود و موهای این زن توسط دستگاه برداشته شد تا این عمل به خوبی انجام شود این زن امیداور است پوست کنده شده سر و صورت او بعداز دوخته شدن همانند قبل شود. در ضمن تصادف وحشتناک این خانم در استان لیائونینگ در شمال شرقی چین اتفاق افتاد.

 

زنی که پوست سر و صورتش کنده شد! + تصاویر 18+

 زنی که پوست سر و صورتش کنده شد! + تصاویر 18+

 زنی که پوست سر و صورتش کنده شد! + تصاویر 18+

 زنی که پوست سر و صورتش کنده شد! + تصاویر 18+

 زنی که پوست سر و صورتش کنده شد! + تصاویر 18+

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان