اتاق همراه، ویژه عاشقان تنهایی!!! عکس

اتاق همراه، ویژه عاشقان تنهایی!!! عکس
گاهی انسان ها نیاز دارند تا باخودشان خلوت کرده و کمی هم به خودشان فکر کنند اما شاید این موقعیت خیلی سخت پیدا شود.
حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که احساس خاصی داشته باشید و تنها بتوانید آن را در تنهایی حلش کنید اما به دلیل آنکه غرق دریای انسان ها شده اید نمیتوانید جای خاصی را بیابید.
 

اتاق همراه، ویژه عاشقان تنهایی!!! عکس
 
ژاپنی ها که مخترعین خوبی هستند چندی پیش اتاقک تنهایی را رونمایی کردند. این اتاق که "دان بوچی" نام دارد به شما اجازه می دهد تا دقایقی را با خودتان خلوت کنید.

"دان بوچی" عایق صدا است از این رو برای افرادی که می خواهند با فریاد خشم خودرو خالی کنند یا قصد دارند با خوشان صحبت کنند بسیار مفید خواهد بود.

 

اتاق همراه، ویژه عاشقان تنهایی!!! عکس
 
اتاقک تنهایی 600 دلار معادل یک میلیون و 800هزار تومان قیمت دارد. جنس این اتاق کاغذی است و میتوان از آن در هر نقطه ای استفاده کرد.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان